Recyklace stavebního odpadu

NA RECYKLAČNÍ DVŮR PŘÍJMÁME :

  • BETON 170101
  • ASFALT 170302
  • STAVEBNÍ SUŤ  170107
  • SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  170904
  • ZEMINA  170504

PRODEJ MATERIÁLŮ :

  • BETONOVÝ RECYKLÁT 0-16
  • BETONOVÝ RECYKLÁT 16-45
  • BETONOVÝ RECYKLÁT 45-90
  • ASFALTOVÝ RECYKLÁT
  • ZEMINA

Proč si vybrat právě naší firmu ?


Chceme Vám usnadnit práci, proto se můžete rozhodnout, zda bude odpad recyklován v místě demolice nebo k recyklaci převezen. Recyklace stavebního odpadu je poté prováděna mobilní recyklační linkou a následně mechanicky upravena drcením a tříděním tak, aby svou strukturou splňovala vlastnosti předepsané zákonem o odpadech.

Díky rozsáhlému a modernímu vybavení dokážeme všechny materiály zpracovat a následně ovzorkovat. Poté jsou expedovány jako výrobek , dle systému řízení výroby ke kterému je vystaveno prohlášení o vlastnostech. Na tento výrobek se vztahuje harmonizovaná norma: ČSN EN 13242+A1.
Veškeré práce spojené s recyklací stavebního materiálu, provádíme na vlastním recyklačním dvoře Sudánka u Aše