Prodej kamene a písku

  • písek betonářský
  • maltový písek
  • štukový písek
  • drť čedičová 2-5
  • štěrk čedičový 1622/32
  • štěrkodrť čedičová 0-32
  • křemenný porfyr 32/80
  • lomový kámen tříděný
  • Recyklát cihlový,betonový a tříděná zemina