Mechanizace, zemní a výkopové práce

Zemní práce

Nabízíme veškeré úkony od drobných zemních prací, jako jsou výkopy základů pro RD až po náročné zemní práce a rozsáhlé terénní úpravy. Konkrétně se zaměřujeme na:

  •  Výkopy jam / kanalizace, voda / nádoby na vodu, septik, / sb
  •  Demolice
  •  Výstavbu lesních cest
  •  Parkovací plochy
  •  Terénní úpravy pozemků
  •  Výkopové práce pro bazény

Naše firma se snaží poskytované služby nabízet komplexně, proto jednou ze specifických činností je také ekologická recyklace stavební suti a ostatních stavebních odpadů na vlastním recyklačním dvoře Studánka u Aše.